Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Họ và tên Đơn vị Chức vụ Điểm
Avatar
Thái Thị Hảo
Trường Mầm non Phú Lợi
Huyện Giang Thành - Kiên Giang
Hiệu trưởng 1552
No_avatarf
Danh Ngọc Thúy
Trường Mầm non Phú Lợi
Huyện Giang Thành - Kiên Giang
Giáo viên Mầm Non 20
No_avatarf
Trần Thị Cẩm Tú
Trường Mầm non Phú Lợi
Huyện Giang Thành - Kiên Giang
Giáo viên Mầm Non 20
No_avatarf
Trần Ngô Thanh Xuân
Trường Mầm non Phú Lợi
Huyện Giang Thành - Kiên Giang
Giáo viên Mầm Non 60
No_avatarf
Danh Thị Mỹ Duyên
Trường Mầm non Phú Lợi
Huyện Giang Thành - Kiên Giang
Giáo viên Mầm Non 20
No_avatarf
Lê Thúy An
Trường Mầm non Phú Lợi
Huyện Giang Thành - Kiên Giang
Giáo viên Mầm Non 60
No_avatarf
Nguyễn Ngọc Ny
Trường Mầm non Phú Lợi
Huyện Giang Thành - Kiên Giang
Giáo viên Mầm Non 20
No_avatarf
Lê Thị Mỹ Hạnh
Trường Mầm non Phú Lợi
Huyện Giang Thành - Kiên Giang
Giáo viên Mầm Non 20
No_avatarf
Huỳnh Thị Nhanh
Trường Mầm non Phú Lợi
Huyện Giang Thành - Kiên Giang
Giáo viên Mầm Non 1898
No_avatarf
Huỳnh Thị Thanh Thảo
Trường Mầm non Phú Lợi
Huyện Giang Thành - Kiên Giang
Giáo viên Mầm Non 20
No_avatarf
Thị Kim Nhành
Trường Mầm non Phú Lợi
Huyện Giang Thành - Kiên Giang
Giáo viên Mầm Non 20
No_avatarf
Nguyễn Thị Quyên
Trường Mầm non Phú Lợi
Huyện Giang Thành - Kiên Giang
Giáo viên Mầm Non 100
Avatar
Thái Thị Hảo
Trường Mầm non Phú Lợi
Huyện Giang Thành - Kiên Giang
Hiệu trưởng 299