Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Thái Thị Hảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Phú Lợi
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 1552 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Danh Ngọc Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Phú Lợi
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Cẩm Tú
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Phú Lợi
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Ngô Thanh Xuân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Phú Lợi
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Danh Thị Mỹ Duyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Phú Lợi
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thúy An
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Phú Lợi
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Ngọc Ny
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Phú Lợi
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Mỹ Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Phú Lợi
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Nhanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Phú Lợi
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 1898 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Thanh Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Phú Lợi
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Thị Kim Nhành
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Phú Lợi
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Quyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Phú Lợi
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thái Thị Hảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Phú Lợi
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 299 (xem chi tiết)