Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Ở LỚP MẪU GIÁO GHÉP

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tài liệu Tập huấn Sở GD&ĐT
Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:53' 02-09-2015
Dung lượng: 458.0 KB
Số lượt tải: 471
Số lượt thích: 0 người
LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Ở LỚP MẪU GIÁO GHÉP
Mục tiêu bài học
Sau khi học bài này, học viên có thể:
Trình bày được cách lập các loại kế hoạch giáo dục ở lớp Mẫu giáo ghép.
Biết cách xây dựng kế hoạch giáo dục năm học, KHGD chủ đề, KHGD tuần của lớp MG ghép dựa vào Chương trình GDMN, chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và điều kiện cụ thể của trường, lớp.
Có ý thức trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục trẻ.
NỘI DUNG CHÍNH
TÌM HiỂU CÁC LOẠI KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Ở LỚP MẪU GIÁO GHÉP CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG
Ghi chú: Kinh nghiệm của giáo viên và các cấp quản lý trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục năm học, chủ đề, tuần cho lớp MG ghép: Những ưu, nhược điểm và những cải tiến của giáo viên và chỉ đạo địa phương.
• Nhiệm vụ của các nhóm: Nêu tóm tắt các loại kế hoạch GD của địa phương theo bảng trên
THẢO LUẬN NHÓM
Có những loại kế hoạch nào để thực hiện CT GD trong trường, lớp mầm non ?

LẬP KẾ HOẠCH LỚP GHÉP KHÁC GÌ VỚI LẬP KẾ HOẠCH
LỚP ĐƠN.
Các loại kế hoạch giáo dục
Kế hoạch năm: là những dự kiến về mục tiêu, nội dung giáo dục, các chủ đề giáo dục trong một năm học của cơ sở giáo dục mầm non, nhằm đạt được mục tiêu của Chương trình Giáo dục mẫu giáo.
Kế hoạch chủ đề: là một phần của kế hoạch giáo dục năm học. Kế hoạch chủ đề gồm mục tiêu, các nội dung giáo dục và dự kiến hoạt động giáo dục cho từng nội dung giáo dục theo chủ đề.
Kế hoạch tuần: là những dự kiến hoạt động giáo dục của một tuần nhằm chuyển tải các nội dung giáo dục, được sắp xếp phù hợp vào các thời điểm chế độ sinh hoạt ngày của trẻ mẫu giáo trong tuần.
. Kế hoạch ngày: là một phần của kế hoạch tuần bao gồm các hoạt động giáo dục cụ thể được thực hiện trong ngày.
I. LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC
Ở LỚP MẪU GIÁO GHÉP
Lập KHGD năm học lớp MG ghép giống lớp đơn, bao gồm các bước:
Xác định mục tiêu giáo dục năm học
Lựa chọn nội dung giáo dục năm học
Dự kiến các chủ đề/ chủ đề nhánh và thời gian thực hiện.
Xác định mục tiêu giáo dục năm học
- Đối với lớp mẫu giáo ghép giáo viên phải xác định mục tiêu giáo dục riêng cho trẻ từng lứa tuổi trong lớp.
Ví dụ: lớp mẫu giáo ghép 3 tuổi, 4 tuổi thì giáo viên phải xác định mục tiêu giáo dục riêng cho trẻ 3 tuổi và trẻ 4 tuổi.
Căn cứ xác định mục tiêu giáo dục năm học đối với mẫu giáo ghép
- Mục tiêu GD năm học đối với trẻ 5 tuổi căn cứ vào mục tiêu, kết quả mong đợi của từng lĩnh vực giáo dục trong chương trình GDMN và bộ chuẩn PT trẻ 5 tuổi.
- Mục tiêu GD năm học đối với các lứa tuổi 3 tuổi, 4 tuổi căn cứ vào kết quả mong đợi của từng lứa tuổi trong Chương trình GDMN.
- Khả năng của trẻ và điều kiện thực tiễn của trường/lớp.
- Mục tiêu phát triển chất lượng giáo dục của địa phương (nếu có).
Lựa chọn nội dung giáo dục năm học
Là nội dung của các lĩnh vực phát triển trong chương trình GDMN
Dựa vào nội dung giáo dục của lứa tuổi lớn nhất trong lớp ghép và những nội dung giáo dục chỉ có ở lứa tuổi bé hơn (nếu có). Riêng đối với trẻ 5 tuổi: những chỉ số có trong bộ chuẩn mà không có nội dung giáo dục trẻ 5-6 tuổi trong Chương trình GDMN thì giáo viên tự lựa chọn nội dung bổ sung phù hợp.
* Lưu ý : Ở các vùng dân tộc thiểu số, khi lập kế hoạch giáo dục năm học giáo viên cần chú ý đến mục tiêu và nội dung tăng cường tiếng Việt cho trẻ.

Dự kiến chủ đề giáo dục
Chủ đề là nội dung hoặc phần kiến thức mà trẻ có thể tìm hiểu, khám phá theo nhiều cách khác nhau dưới sự tổ chức và hướng dẫn của GV, diễn ra trong khoảng thời gian thích hợp.
Một chủ đề lớn có thể bao gồm một số chủ đề nhỏ. Phạm vi kiến thức và hoạt động của một chủ đề không bị khép kín mà được mở rộng linh hoạt.
Số lượng, tên chủ đề, thứ tự thực hiện các chủ đề và số tuần dự kiến cho mỗi chủ đề có thể thay đổi linh hoạt tuỳ theo hứng thú, nhu cầu, khả năng của trẻ và điều kiện triển khai của từng lớp cụ thể.
II. LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 
Các yêu cầu khi xây dựng kế hoạch GD chủ đề:
Nội dung chủ đề xuất phát trên nhu cầu khám phá, khả năng và kinh nghiệm của trẻ, từ đó phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu.
Kiến thức được cung cấp theo nguyên tắc đồng tâm phát triển, mở rộng dần từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp.
Mỗi chủ đề chứa đựng lượng nội dung cần thiết, phong phú phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp.
Các bước lập kế hoạch giáo dục chủ đề
Việc lập kế hoạch giáo dục chủ đề ở lớp mẫu giáo ghép cũng tuân thủ các bước như ở lớp mẫu giáo đơn:
Xác định mục tiêu của chủ đề:
2. Lựa chọn nội dung giáo dục chủ đề
3. Dự kiến hoạt động GD.

Các bước lập kế hoạch giáo dục chủ đề (Tiếp)
Xác định mục tiêu giáo dục chủ đề.
− Mục tiêu chủ đề là một phần của mục tiêu năm học.
− Mục tiêu chủ đề đảm bảo đủ các lĩnh vực.
− Căn cứ vào thời điểm triển khai chủ đề để dự kiến mức độ đạt được của mục tiêu. Ví dụ: Chủ đề triển khai đầu năm học thì mục tiêu đề ra phải có mức độ thấp hơn những chủ đề tiếp theo.
− Căn cứ vào thời lượng triển khai chủ đề (trong thời gian bao lâu?) để đưa ra những mục tiêu phù hợp.
− Căn cứ vào kết quả đạt được của chủ đề trước đó để bổ sung những mục tiêu mà chủ đề trước đó chưa đạt được.
Các bước lập kế hoạch giáo dục chủ đề (Tiếp)
Lựa chọn nội dung giáo dục của chủ đề:
− Nội dung giáo dục chủ đề là một phần nội dung giáo dục của năm học.
− Nội dung giáo dục đảm bảo đủ các lĩnh vực.
− Từ mục tiêu của chủ đề để lựa chọn và cụ thể hoá nội dung trong chương trình, một mục tiêu có thể chọn một, hai hoặc ba nội dung.
- Nội dung giáo dục trong chủ đề được lựa chọn trên cơ sở các nội dung của Chương trình GDMG, phù hợp với mục tiêu của chủ đề và điều kiện cụ thể của địa phương.
.
Các bước lập kế hoạch giáo dục chủ đề (Tiếp)
Dự kiến các hoạt động:
- Hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục mầm non gồm: hoạt động chơi, hoạt động học, hoạt động lao động và hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
- Hoạt động giáo dục trong chủ đề là các hoạt động được thực hiện để chuyển tải nội dung giáo dục của chủ đề, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục.


Lập kế hoạch giáo dục tuần
• Việc lập kế hoạch giáo dục tuần ở lớp mẫu giáo ghép cũng như ở lớp mẫu giáo đơn:
− Nội dung giáo dục tuần là một phần của nội dung giáo dục chủ đề.
− Phân chia các nội dung giáo dục của tuần cho các ngày trong tuần. Mỗi ngày có một hoạt động học, do đó các lĩnh vực như thẩm mĩ, nhận thức thường sắp xếp luân phiên các nội dung (khám phá − toán, tạo hình − âm nhạc).
Một số lưu ý khi xây dựng kế hoạch tuần:
- Lựa chọn các hoạt động phù hợp với nội dung của các lĩnh vực GD.

Lập kế hoạch giáo dục ngày
Trong mỗi ngày có các hoạt động giáo dục được sắp xếp vào các thời điểm thích hợp:
+ Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
+ Học
+ Chơi, hoạt động ở các góc
+ Chơi ngoài trời.
+ Vệ sinh, ăn, ngủ trưa
+ Chơi, hoạt động theo ý thích (Hoạt động buổi chiều)
+ Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
- Tại vùng dân tộc thiểu số, khi lập kế hoạch GD tuần, đối với lớp ghép học hai buổi, đưa hoạt động tăng cường tiếng Việt vào hoạt động chiều hằng ngày ; Đối với lớp ghép học một buổi, dành 20-30 phút cho hoạt động tăng cường tiếng Việt.
THỰC HÀNH
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Thực hành: mỗi nhóm lựa chọn 01 lĩnh vực GD, xây dựng kế hoạch GD năm học, chủ đề, tuần cho lớp MG ghép 3 độ tuổi (3,4,5 tuổi).
Kế hoạch hoạt động ngày (GA)
Trao đổi chia sẻ trên kết quả thảo luận của các nhóm, quan tâm đến:
Cách xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung, hoạt động cho lớp MG ghép 3, 4, 5 tuổi.


Xin trân trọng cảm ơn!
 
Gửi ý kiến