Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

THÔNG BÁO - Về việc huy động trẻ mầm non ra lớp đầu năm học 2004-2015

PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc Số: 15 /TB-MNPL Về việc huy động trẻ mầm non ra lớp đầu năm Phú Lợi, ngày 04 tháng 7 năm 2014 ...

Nội qui khi sử dụng Website

Nội qui khi sử dụng Website trường Mầm non Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang (http://violet.vn/mamnon-phuloi-kiengiang/) Để trở thành Thành viên của Website này, bạn cần có 1 Username (Tài khoản), 1 Password (Mật khẩu) và bạn phải có 1 địa chỉ Email hợp lệ. (Hướng dẫn đăng ký email – xin click chọn menu “Trợ giúp”) Các thông tin cần lưu ý: 1. Hãy đăng nhập bằng Tài khoản và Mật khẩu để vào trang cá nhân thay đổi hoặc bổ sung những thông...